Leitir Móir

gretb_logo_colour         Youthreach

 

Mission Statement:  

At Youthreach we aim to develop the basic skills of young people ; to enable them to achieve national certification, preparing young people to be able to take a step forward towards further education / training or work and to meet their needs as young people , workers or active members of the society

Is é aidhm Theagmháil na nÓg ná forbairt a dhéanamh ar scileanna bhunúsacha na ndaoine óga; a chur ar a gcumas teastais náisiúnta a bhaint amach, daoine óga a ullmhú chun bheith ar a gcumas céim ar aghaidh a thógáil i dtreo breis oideachais/ traenála nó obair agus a gcuid riachtanais mar dhaoine óga, mar oibrithe nó baill gníomhach don sochaí a sholáthar.

 

Courses on Offer:
Teastas Foghlama Ginearálta / General Learning Certificate
 Award Style: FETAC  – Fetac Levels:  1, 2, 3, 4, 5 – Duration –  2 years
 • Cumarsáid / Communications
 • Éifeachtacht Phearsanta / Personal Effectiveness
 • Mata/ Maths
 • Innealtóireacht / Engineering
 • Dhaite Gloine / Stained Glass
 • Adhmadóireacht / Woodwork
 • Peinteáil / Painting
 • Ábhair Chomcheangailte / Combined Materials
 • Obair Foirne / Teamwork
 • Aire do Leanaí / Childcare
 • Teicneolaíocht na Fáisnéise / IT
 • Ríomhaireact / Computers
 • Liníocht Theicniúil / Technical Drawing
 • Personal Care and Presentation / Cúram Pearsanta agus cur i láthair
 • Ullmhú d’Obair / Work Experience
 • Oideachas Litearthacht / Literacy
 • Fótagrafaíocht / Photography
 • Meicnic / Mechanics
 • Gaeilge / Irish
 • Bunachar Sonraí / Database

 

Contact Us
Elesia Ní Cheannabhain – Co. Ordinator

Youthreach,
Tir an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
 phone   091 551473  fax 091 551160 Email  youthreach.leitirmoir@gretb.ie / elesia.NiCheannabhain@gretb.ie

 

 

Share