Local Youth Club Equipment Scheme 2017

  • gretb_logo_colour           
Local Youth Club Equipment  Scheme for 2017

Mar aitheantas ar an ról tábhachtach atá ag clubanna/grúpaí óige faoi stiúir oibrithe deonacha chun tacú le daoine óga, agus an bhaint a bhíonn acu le corprú na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta do Ghrúpaí Óige faoi Stiúir Oibrithe Deonacha (NQSVlYG), cuireadh deontas trealaimh aonuaire ar fáil in 2017, chun tacú le hobair oibrithe deonacha, barr feabhais a chur ar eispéireas comhaltaí, agus chun trealamh ríthábhachtach a sholáthar do chlubanna/ghrúpaí áitiúla óige.

In recognition of the important role of volunteer-led youth clubs/groups in supporting young people, and their engagement with the incorporation of the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups (NQSVlYG), a once off equipment grant has been made available in 2017, to support the work of volunteers, enhance the experience of members, and provide vital equipment to local youth clubs/groups.

Local Youth Club Equipment Scheme  2017

 Closing date  for receipt of applications is Friday 20th October, 2017 by post only to         Ms. Derval Flynn, GRETB Youth Office, Lanesboro Street, Roscommon.

       Any further queries please contact Grainne O’Byrne, Youth Officer,                                                     E: grainne.obyrne@gretb.ie, T: 087 1191325.

For further information please contact your local Youth Officer:
Galway City, County & Roscommon
Gráinne O’Byrne
T: 0871191325 E:grainne.obyrne@gretb.ie
GRETB, Training Centre, Mervue.
Galway City Davnet McEllin 091549411/davnet.mcellin@gretb.ie GRETB, Island House, Cathedral Square, Galway.
Galway County Louise Ryan 091874539/Louise.ryan@gretb.ie GRETB, An Coiléar Bán, Athenry, County Galway.
Roscommon Michael Kelly 0906626151/michael.kelly@gretb.ie GRETB, Lanesboro Street, Roscommon Town.
Derval Flynn, Youth Office Administrator 091 874 587
  GRETB, Sub Office, Lanesboro Street, Roscommon. 

Share

Menu