Local Youth Club Grant Scheme 2018

gretb_logo_colour           
Local Youth Club Grant Scheme for 2018

Mar aitheantas ar an ról tábhachtach atá ag clubanna/grúpaí óige faoi stiúir oibrithe deonacha chun tacú le daoine óga, agus an bhaint a bhíonn acu le corprú na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta do Ghrúpaí Óige faoi Stiúir Oibrithe Deonacha (NQSVlYG) chun tacú le hobair oibrithe deonacha, barr feabhais a chur ar eispéireas comhaltaí, agus chun trealamh ríthábhachtach a sholáthar do chlubanna / ghrúpaí áitiúla óige.

In recognition of the important role of volunteer-led youth clubs/groups in supporting young people, and their engagement with the incorporation of the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups (NQSVlYG) to support the work of volunteers, enhance the experience of members, and provide vital equipment to local youth clubs/groups.

 

Local Youth Club Grant  Scheme  2018
 Closing date  for receipt of applications is Friday 11th May, 2018 by POST only to  Ms. Derval Flynn, GRETB Youth Office, Lanesboro Street, Roscommon.
 For further queries please contact 
Fiona Dempsey,
Temporary Youth Officer, E: fiona.dempsey@gretb.ie
For further information please contact your local Youth Officer:
Galway City, County & Roscommon
Fiona Dempsey,
Temporary Youth Officer
T: 0879068695
E:fiona.dempsey@gretb.ie
GRETB, Training Centre, Mervue.
Galway City
Davnet McEllin
T: 091549411
E:davnet.mcellin@gretb.ie
GRETB, Island House, Cathedral Square, Galway.
Roscommon
Michael Kelly
P: 091 874584 /
     0863840789
E:michael.kelly@gretb.ie
GRETB, Lanesboro Street, Roscommon Town.
Derval Flynn, Youth Office Administrator, 091 874 587
  GRETB, Sub Office, Lanesboro Street, Roscommon. 

 

Share

Menu