Galway

 • Coláiste Cholmcille

  Coláiste Cholmcille

    Osclaíodh Coláiste Cholmcille sa bhliain 1955.  Is i gColáiste Chonnacht sa Spidéal a bhí an scoil lonnaithe go dtí sin. Rinneadh Scrúdú na Meánteistiméireachta d
  Read More » Website »
 • Coláiste Ghobnait Edited

  Coláiste Ghobnait

    Bunaíodh Meánscoil Ghobnait i 1985 agus d’fhreastal deichniúr scoláirí ar an scoil. Thug beirt scoláirí faoin Meán Teistiméireacht i 1986. Ghlac  Coiste Ghairmoi
  Read More »
 • newlogo3

  Coláiste na Coiribe

    Cuirfidh Coláiste na Coiribe oideachais d’ard chaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge, ag cur cultúr na hÉireann chun cinn. Is í an aidhm atá againn ná na gnéit
  Read More » Website »
 • Coláiste Naomh Eoin

  Coláiste Naomh Eoin

    Bunaíodh Coláiste Naomh Eoin mar scéim pílóiteach i 2001 mar thoradh ó thuismitheoirí Inis Meáin oideachas dara leibhéal dá gcuid féin a bheith acu. D’éirigh c
  Read More » Website »
 • Coláiste Naomh Feichín

  Coláiste Naomh Feichín

    Osclaíodh an Scoil Iar-Bhunoideachais seo i 1966.  Scoil na gCéard, Naomh Feichín a tugadh air ag an am.  Tar éis roinnt blianta tugadh Gairmscoil Fheichín Naofa ar a
  Read More » Website »

Share

Menu