Coláiste na bPiarsach

Suite os comhair Theach an Phiarsaigh, ar bhruach Loch Oiriúlach, tá Coláiste na bPiarsach lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta. Osclaíodh an scoil seo sna 1930idí agus ó shin i leith tá sí ag soláthar oideachais den scoth do dhaoine óga an cheantair.Cuirtear curaclam leathan ar fáil do na scoláirí sa sraith shóisearach agus san Ardteistiméireacht maraon le clár an teastas shóisearaigh agus Gairmchlár na hArdteiste.Anuas air sin, tá roinnt tacaíochtaí bhreise ar fáil don scoilphobal ar nós Comhairleoireacht Gairme,Clár criochniú scoile agus múinteoir teagmhalaí baile. Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile agus cuirtear béim faoi leith ar chaomhnú na Gaeilge, ar an gcultúr agus ar an seanchas áitiúil. Tá sé mar chuspóir sa scoil ár dteanga, ár n-oidhreacht agus ár ndúchas a spreagadh, a láidriu agus a chaomhnú i gcónaí ar chuile bhealach. Bíonn an-chomhoibriú  idir múinteoirí, tuismitheoirí agus scoláirí chun cuspóirí na scoile a chur i gcrích. Mar thoradh air seo, bíonn caidreamh maith idir scoláirí agus foireann na scoile araon agus  sár-atmaisféar le sonrú i dtimpeallacht na scoile dá bharr. ​

Contact Details

Seoladh Ros Muc, Co. na Gaillimhe
Teileafón 091 574100

Contacts

Name Position
Peadar Ó Loideáin Príomhoide
Féilim Ó Neachtain Leas Phríomhoide
Go back