Coláiste Naomh Eoin

 

Bunaíodh Coláiste Naomh Eoin mar scéim pílóiteach i 2001 mar thoradh ó thuismitheoirí Inis Meáin oideachas dara leibhéal dá gcuid féin a bheith acu. D’éirigh chomh reathúil leis an gcéad bhliain úd gur osclaíodh Coláiste Naomh Eoin faoi scáth Choláiste Cholmcille agus Coiste Ghairmoideachais Chondae na Gaillimhe ar an 1ú Meán Fómhair 2002.

Cuireadh tús le cúrsa na hÁrdteistiméireachta sa scoil i Meán Fómhair 2006. Déanann Coláiste Naomh Eoin, atá imithe ó neart go neart ó shoin i leith freastal ar riachtanais oideachasúla dara leibhéal an oileáin. Is daltaí cónaithe iad leath de na daltaí agus is daltaí atá ina gcónaí lena gclann féin ar an oileán an leath eile.

Tagann na daltaí cónaithe ó cheann ceann na tíre ar scoláireachtaí cónaí chun freastal ar Choláiste Naomh Eoin tráth a mbíonn siad tumadh go hiomlán sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach. Cuirtear curaclam leathan nua-aimseartha ar fáil ag Coláiste Naomh Eoin ach ag an am céanna déantar oidhreacht agus tradisiúin an oileáin a sníomh isteach sa teagasc laethúil.

Contact Details

Seoladh Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
Teileafón 099 73991

 

Contacts

Name Position
Mairéad Ní Fhatharta Múinteoir i bhFeighil
Go back