Coláiste Ghobnait

 

Bunaíodh Meánscoil Ghobnait i 1985 agus d’fhreastal deichniúr scoláirí ar an scoil. Thug beirt scoláirí faoin Meán Teistiméireacht i 1986. Ghlac  Coiste Ghairmoideachais Cho. na Gaillimhe freagracht as an scoil i 1993 agus athraíodh an t-ainm go Coláiste Ghobnait. Tosaíodh ar chúrsa na hArdteistiméireacht den chéad uair i 1998 agus rinne na scoláirí sin scrúdú na hArdteistiméireacht sa bhliain 2000.

Tá an traidisiún ann ón tús go gcuirtear fáilte roimh scoláirí ón mórthír chuig an scoil. I dtús báire chuir an Comhar Chumann áitiúil, Comhar Caomhán deontais ar fáil ach i láthair na huaire cuireann an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta deontais ar fáil do na scoláirí ón mórthír a fhreastalaíonn ar an scoil

Is scoil lán Ghaelach í Coláiste Ghobnait ina gcuirtear béim ar thraidisiún agus oidhreacht Oileáin Árann.  Creidtear i dtumoideachas trí Ghaeilge.

Tá cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach ag  iarscoláirí na scoile ina gcuid proifisiún.

 

Contact Details

Seoladh   Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
Teileafón 099 75016

Contacts

Name Position
Bríd Ní Dhonncha Principal
Mary Ann Ní Chonghaile Deputy Principal
Go back