Coláiste Cholmcille

 

Osclaíodh Coláiste Cholmcille sa bhliain 1955.  Is i gColáiste Chonnacht sa Spidéal a bhí an scoil lonnaithe go dtí sin.

Rinneadh Scrúdú na Meánteistiméireachta don chéad uair i 1970 agus Scrúdú hArdteistiméireachta don chéad uair i 1977.  Thosaigh Cúrsa na hIdirbhliana don chéad uair sa scoil i Meán Fómhair 1994 agus cuireadh tús le Clár Gairme na hArdteistiméireachta (LCVP) don chéad uair i 1996.  Is Coláiste de chuid Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin é Coláiste Cholmcille.  Tá réimse leathan d’ábhair sa scoil, idir ábhair acadúla, ábhair eolaíochta agus ábhair theicneolaíochta.

Sa bhliain 1992 rinneadh athchoiriú iomlán ar an scoil agus cuireadh ceithre sheomra breise leis.  I 1994 tógadh ceithre sheomra nua réamhdhéanta agus sa mbliain 1999 tógadh trí sheomra réamhdhéanta nua eile.  Rinneadh páirc imeartha uileaimseartha sa bhliain 2001.  Cuireadh leathnú eile de cheithre sheomra ranga leis an scoil sa bhliain 2012.  Tá 257 scoláire ag freastal ar an scoil faoi láthair.

I Meán Fómhair 2002 osclaíodh Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Árainn, mar aonad de Choláiste Cholmcille.

 

Contact Details

Seoladh Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Teileafón 091 593119

 

Contacts

Name Position
Peadar Ó Sé Príomhoide
Padraic Ó Lochlainn Leas Phríomhoide
Go back