Coláiste an Eachréidh

Bunaíodh Coláiste an Eachréidh i Lúnasa 2006. Is iarbhunscoil lán-Ghaeilge í atá faoi choimirce Coiste Ghairmoideachais Cho. Na Gaillimhe.  Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide an Choláiste.  Suite go lárnach i mBaile Átha an Rí déanann Coláiste an Eachréidh freastal ar cheantar a shíneann ó Thuaim go Béal Átha na Sluaighe, ó oirthear na Cathrach go Baile Locha Riach agus ó dheas go Gort Inse Guaire.

Contact Details

 

Seoladh An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe
Teileafón  091 874590

 

 

Contacts

Name Position
Brian Ó Maoilchiaráin Príomhoide
Seán Ó Mainnín Leas Phríomhoide
Go back