Tá Ciste Scoláireachta d’Iar-Bhunscoileanna DEIS Líonta don Bhliain 2020

February 6, 2020

Tá an Ciste Scoláireachta d’Iar-Bhunscoileanna DEIS Líonta don Bhliain 2020

Tá sé fógartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) go leanfar leis an gCiste Scoláireachtaí Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna le stádas DEIS don bhliain 2020, tar éis chomh maith is a d’éirigh leis an scéim phíolótach Scoláireachtaí DEIS i 2019. Riarfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) an scéim go náisiúnta.

Tá tuilleadh eolas ar fáil sa Leathanach Eolais

The Gaeltacht Scholarships Fund for DEIS Post-Primary Schools has been filled for 2020

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (DCHG) announced that the Scholarship Fund for DEIS Post-Primary Schools will continue for 2020, after the success of the pilot DEIS Scholarship scheme in 2019. The scheme will be administered nationally by Galway and Roscommon Education and Training Board (GRETB).

Further information is available in the Information Leaflet

Go back