AIGHNEACHTAÍ Á LORG – REQUEST FOR SUBMISSIONS

November 23, 2017

AIGHNEACHTAÍ Á LORG ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 DRÉACHT-SCÉIM TEANGA Á HULLMHÚ AG BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA NA GAILLIMHE AGUS ROS COMÁIN

………………………………………………………………………………………………………………………….

REQUEST FOR SUBMISSIONS
OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003
PREPARATION OF A DRAFT LANGUAGE SCHEME BY
GALWAY AND ROSCOMMON EDUCATION AND TRAINING BOARD (GRETB)

 

AIGHNEACHTAÍ Á LORG – EQUEST FOR SUBMISSIONS

Go back