Teagmháil

 

Ceanncheathrú
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe
Ríomhphost Ginearálta eolas@gretb.ie
Teileafón 091 874500

 

Oifig Ros Comáin
Oifig Bhord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin
Sráid Bhéal Átha Liag
Ros Comáin
Co. Ros Comáin
Teileafón 090 6626151

 

Ionad Oiliúna
Ionad Oiliúna Bhord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin
Páirc Gnó Mervue
Mervue
Gaillimh
Teileafón 091 706200

 

Roinn Breisoideachais & Oiliúna
Ionad Oiliúna Bhord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe & Ros Comáin
Páirc Gnó Mervue
Mervue
Gaillimh
Teileafón 091 706238

 

Oifig Foirgneamh
Oifig Foirgneamh Bhord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe &  Ros Comáin
Teach an Oileáin
Cearnóg na hArdeaglaise
Gaillimh
Teileafón 091 549400

 

    There are no news items to display.

Comhroinn