An tSeirbhís um Threoir agus Fhasnéis san Oideachas Aosach Chathair na Gaillimhe

An tSeirbhís um Threoir agus Fhasnéis san Oideachas Aosach Cathair Na Gaillimhe

Sonraí Teagmhála

Siobhán Fahy,  Oifigeach Faisnéise:  siobhan.fahy@gretb.ie        091 706285  nó  087 2600133

Deidre Hickey, Treoircomhairleoir:  deidre.hickey@gretb.ie        091 706286  nó  087 2006517

Comhroinn