An tSeirbhís um Theoir agus Fhaisnéis san Oideachas Aosach Chontae na Gaillimhe

Tá an tseirbhís ar fáil i nGaillimh i trí chinn de phríomhionaid i mBaile Locha Riach, Uachtar Ard agus i dTuaim, ach is féidir teacht ar an tseirbhís chéanna in ionaid eile atá scaipthe ar fud an Chontae.
Seo a leanas cuid de na Pointí Lóistín agus Pointí Eolais:
• Baile Loch an Riach: Oifig an Chomhordaitheora, Oifig Treoireolais, Oifig an Oifigigh Treoireolais,
• Tuaim: Ionad Foghlama do Daoine Fásta, Plás an tSéipéil, Oifig an Treoirchomhairleora, Pointe Eolais
• Tuaim: Teach Airglooney,Bóthar Bhaile an Róba, Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• An Gort: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Béal Átha na Sluaighe: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Uachtar Ard: Oifig an Oifigigh Treoireolais, Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Leitir Fraic: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• An Clochán: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Ros Muc: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Maigh Cuilinn: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Casla: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Glinsce: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne
• Áth Cinn: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne

• Port Omna: Pointe Eolais, úsáid an tSeomra Acmhainne

Tá an tseirbhís ar fail freisin sna ceantair seo:  Béal Átha Ghártha, Leacach,  Cill Chiaráin, Leitir Mealláin, Oileáin Árann agus An Caiseal.

Teagmháil

Tadhg Ó Cruadhlaoch, Comhordaitheoir
Seoladh: An tSeirbhís um Threoir agus Fháisnéis san Oideachas Aosach, Ionad Oideachais Naomh Breandán,Baile Locha Riach, Co. Na Gaillimhe091 847798 nó 0872818506

 

Olivia Ní Lionaird
Oifigeach Eolais

An tSeirbhís um Threoir agus Fháisnéis san Oideachas Aosach, Ionad Breisoideachais Uachtar Ard,Sráid an Campa,

Uachtar Ard,

Co. Na Gaillimhe

087 9885969

Suzette Uí Lideadha
Treoirchomhairleoir,

An tSeirbhís um Threoir agus Fháisnéis san Oideachas Aosach,

Ionad Foghlama do Daoine Fásta,
Plás an tSéipéil,
Tuaim,
Co. na Gaillimhe.

087 2069565

Comhroinn