An tSeirbhís um Threoir agus Fhaisnéis san Oideachais Aosach

 

 

Treoir don Saol

Rianta Oideachais Aosaigh, Gairme agus Saoil

Conas is féidir le treoirchomhairleoir
cuidiú liom?
Éisteoidh do threoirchomhairleoir leat agus
cruthóidh spás sábháilte inar féidir leat do
roghanna oideachais, gairme agus saoil a
fhiosrú. Is féidir leis seo a bheith is seisiúin
duine-le-duine nó i ngrúpaí beaga tacúla.
Cuideoidh do threoirchomhairleoir leat:
• an pictiúr níos mó a fheiceáil;
• do láidreachtaí uathúla, taithí agus
inniúlacht a aithint;
• fáil amach cén cúrsaí agus deiseanna atá
ar fáil;
• do CV a fhorbairt;
• do scileanna agallaimh a thógáil;
• do spriocanna a bhaint amach trí
chéimeanna gníomhaíochta;
• do chumas iomlán sa saol a bhaint
amach.

Cén cúnamh eile atá ar fáil?
Is féidir leis an tSeirbhís Treorach um
Oideachas Aosach eolas a thabhairt duit
faoi:
• chúrsa a roghnú,
• leibhéil cháilíochta,
• roghanna maoinithe,
• aitheantas ar cháilíochtaí, agus
• bealaí chun dul chun cinn a dhéanamh i
dtreo gairme.
Is féidir leis an Oifigeach Eolais um Threoir
Aosach an t-eolas a sholáthar atá oiriúnach
dod’ riachtanais.
Cén costas atá air?
Tá an tseirbhís treorach saor in aisce agus
faoi rún.

Do sheirbhís áitúil:

Ros Comáin: 09066 34189

Cathair na Gaillimhe: 091 706285

Contae na Gaillimhe: 091 847798

Comhroinn

Menu