Community Education Service Application Forms

 

gretb_logo_colour

Scéim Tacaíochta Oideachas Pobail 2019

Déanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) iarratais ar dheontas i gcabhair nó ar uaireanta teagaisc a mheas ó Eagraíochtaí Pobail agus Deonacha i gCathair agus i gContae na Gaillimhe faoin Scéim Tacaíochta Oideachas Pobail 2019.

Is í aidhm na Scéime ná:

tacú le pobail i.gceantair atá faoi mhíbhuntáiste le go mbeadh siad páirteach i. dtionscnaimh oideachas aosach atá pobalbhunaithe.

Is féidir le grúpaí iarratas a chur isteach ar cheann díobh seo a leanas:

(i) Uaireanta Teagaisc nó (ii)Deontais

Tá na deontais seo maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus SOLAS.

Community Education Support Scheme 2019

The Galway & Roscommon Education and Training Board will consider applications for grant aid or tuition hours under the Community Education support Scheme from Community and Voluntary Organisations active in Galway City and County.

The aim of the Scheme is to aid communities in disadvantaged areas to participate in adult education courses that are community-based.

 Groups may apply for one of the following:

(i)Tuition Hours        or       (ii) Grants:

These tuition hours and grants are funded by the Department of Education and Skills and SOLAS.

Roscommon:

Dolores McSharry

GRETB – Lanesboro Street, Roscommon, Co. Roscommon

dolores.mcsharry@gretb.ie

090 6634189

Galway City & County Galway

Grainne O’Bryne  grainne.obyrne@gretb.ie

Ciara Coy ciara.coy@gretb.ie

GRETB Training Centre, Mervue Business Park, Galway

091 706200

Community Education Forms 2019
GRETB Grant Application Booklet 2019

Foirm Iarratais ar Dheontas Oideachas Pobail 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share