Former Co. Galway VEC Chief Executive Joe McDonagh passes away RIP

Is cúis mhór bhróin do Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin bás Sheosaimh Mhic Dhonncha, suaimhneas síoraí dó, comhghleacaí agus iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe ó 01 Aibreán 2006 go 30 Meitheamh 2013. Déanaimid comhbhrón ó chroí lena bhean chéile, Peig, lena chlann, Eoin, Muireann agus Eilish, lena dheirfiúr Eilish, agus le clann mhór Mhic Dhonncha agus Ní Chéidigh.

Suaimhneas síoraí faoi shíocháin dá anam uasal dílis.

Mairfidh rian a lámh!

Tá leabhar comhbhróin ar oscailt ag iar-cheanncheathrú Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe/Príomhoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ag An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe.

GRETB regrets the passing of Seosamh Mac Donncha, esteemed colleague and former Chief Executive of the former County Galway Vocational Education Committee, from 01 April 2006 to 30 June 2013.  We convey our deepest condolences to his wife Peig, to their children Eoin, Muireann, Eilish, sister Eilish, and to the extended Mc Donagh and Keady families.

May his giant and gentle soul rest in peace.

A Book of Condolences is available at the offices of the former County Galway VEC Offices/GRETB HQ in An Coiléar Bán, Athenry.

Seosamh - Joe McDonagh